Poliklinika HYGEA


Poliklinika za internu medicinu, endokrinologiju, dijabetologiju, ginekologiju i opstetriciju

CJENIK USLUGA 2017.


Interna medicina
Naziv usluge Cijena
Internistički pregled 300 kn
Subspecijalistički pregled interniste endokrinologa, dijabetologa 400 kn
Kontrolni subspecijalistički pregled 250 kn
Kontrolni pregled + HbA1C 350 kn
Pregled u kući 500 kn
Kontrolni pregled u kući 300 kn
UZV štitnjače 300 kn
UZV punkcija štitnjače sa citološkim nalazom 200 kn
HbA1C 100 kn
Određivanje mikroalbuminurije 150 kn
Prošireni pregled endokrinologa sa uputama o prehrani 600 kn
Prošireni pregled endokrinologa sa dijagnostikom - kontinuirano mjerenje glukoze 800 kn
Edukacija o prehrani 250 kn
Reedukacija bolesnika sa šećernom bolesti 200 kn
Edukacija bolesnika na inzulinskoj pumpi 1000 kn
Pregled i tretman stopala 200 kn
Previjanje 100 kn
CD arterija nogu 300 kn
CD vena nogu 300 kn
CD arterija i vena nogu 500 kn
UZV abdomena 300 kn
Spirometrija 150 kn
EKG 100 kn
Holter tlaka 300 kn
Konzultacije 200 kn
Injekcije s.c. , i.m. 50 kn
Injekcije i.v. 100 kn
Infuzija 150 kn
Ginekologija i opstetricija
Ginekološki pregled 300 kn
Ginekološki pregled + PAPA test 500 kn
UZV 300 kn
UZV dojki 300 kn
Ginekološki pregled + UZV 500 kn
Ginekološki pregled + UZV + PAPA 600 kn
UZV color doppler 400 kn
3D/4D pregled 500 kn
Pregled trudnica 300 kn
"Anomaly scan" UZV pregled 500 kn
UZV folikulometrija 200 kn
Uzimanje brisa 200 kn
Uzimanje i obrada cervikalnog obriska na HPV 600 kn
Postavljanje IUU 300 kn
Postavljanje bakrenog IUU ( uključen uložak ) 500 kn
Postavljanje Mirene IUU ( uključen uložak ) 1500 kn
Uterobrush 300 kn
Krioterapija/elektrokauterizacija 400 kn
NIFTY 4900 kn