Poliklinika HYGEA


Poliklinika za internu medicinu, endokrinologiju, dijabetologiju, ginekologiju i opstetriciju

CJENIK USLUGA 2021.


Interna medicina
Naziv usluge Cijena
Subspecijalistički pregled interniste endokrinologa, dijabetologa 400 kn
Pregled endokrinologa sa proširenom UZV dijagnostikom 500 kn
Prošireni pregled endokrinologa sa uputama o prehrani 600 kn
Prošireni pregled endokrinologa sa dijagnostikom-kontinuirano mjerenje glukoze 800 kn
Edukacija o prehrani 300 kn
Edukacija bolesnika na inzulinskoj pumpi 1000 kn
Pregled endokrinologa i UZV štitnjače 400 kn
UZV punkcija sa citološkim nalazom 400 kn
Citološka obrada punktata 200 kn
UZV abdomena 300 kn
Pregled u kući 600 kn
EKG 100 kn
Holter tlaka 300 kn
HbA1C- kapilarna krv 100 kn
Dijagnostika mikroalbuminurije 200 kn
Ginekologija i opstetricija
Ginekološki pregled subspecijaliste ginekologa + PAPA + UZV 600 kn
Ginekološki pregled 300 kn
Ginekološki UZV 300 kn
Ginekološki UZV color doppler 400 kn
3D/4D UZV pregled 500 kn
„Anomaly scan“ UZV pregled u trudnoći 500 kn
Pregled trudnice 300 kn
Ginekološki pregled + PAPA 500 kn
Ginekološki pregled + UZV 500 kn
Folikulometrija 200 kn
Uzimanje i obrada cervikalnog obriska na HPV 600 kn
UZV dojki 300 kn
Postavljanje intrauterinog uloška ( spirala) 600 kn
Hormonska spirala i njeno postavljanje 1500 kn
Dodatak na hitni pregled 200 kn
Nifty basic - prenatalni neinvazivni test 3400 kn
Nifty standard - prenatalni neinvazivni test 3700 kn
Nifty plus - prenatalni neinvazivni test 4400 kn
Sistematski pregledi
HYGEA 1 - pregled ginekologa+UZV+PAPA , pregled interniste- endokrinologa i UZV štitnjače 750 kn
HYGEA 2 - pregled interniste- endokrinologa i UZV štitnjače, dojki, abdomena 750 kn
HYGEA 3 - pregled ginekologa+UZV+PAPA, pregled interniste- endokrinologa i UZV štitnjače i UZV dojki 950 kn
HYGEA 4 - pregled ginekologa+UZV+PAPA, pregled interniste-endokrinologa i UZV štitnjače, dojki, abdomena 1200 kn
HYGEA 5 - pregled ginekologa+UZV+PAPA, pregled interniste-endokrinologa i UZV štitnjače, dojki, abdomena+laboratorijska obrada( krvna slika, sedimentacija, urin, šećer u krvi, natrij, kalij, kalcij, kreatinin, kolesterol, trigliceridi, HDL kolesterol, mokraćna kiselina, AST,ALT,YGT, TSH i PSA za muškarce) 1500 kn